Kijkmiddag op de bouwplaats

Zoals we in ons 2e infobulletin hebben aangegeven willen wij u graag uitnodigen voor een eerste kijkmiddag op de bouwplaats. In verband met uw veiligheid, maar ook gezien de verantwoordelijkheid van de aannemer, is het van groot belang u te wijzen op de bijgevoegde veiligheidsinstructies. Het is niet aan te bevelen om de bouw te 

Continue Reading →

Infobulletin 2

Hierbij bieden wij u het tweede infobulletin aan, waarin wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en vorderingen van het project. Wij informeren u over de stand van zaken op de bouwplaats en er komen in dit infobulletin over verschillende ontwerpen aan bod die voor u van belang kunnen zijn. Wij wensen 

Continue Reading →

Vergeet je niet in te schrijven!

De sluitingsdatum van de inschrijvingen is op 24 oktober. Heeft u interesse? Zorg ervoor dat voor 24 oktober uw inschrijfformulier naar Dupree Makelaars is gemaild! Heeft u vragen? Dan zijn wij bereikbaar op 0182 – 55 12 55. Wij zien u inschrijving voor dit verrassende nieuwbouwproject graag tegemoet. Mailadres Dupree Makelaars: gouda@dupree.nl

Start verkoop was een succes!

De start verkoop van het nieuwbouwproject Gouds Wonen (afgelopen zaterdag) was een succes ! Er zijn veel geĂ¯nteresseerden langsgekomen. De eerste gesprekken met de makelaar, aannemer en de architect zijn gevoerd. Er is erg positief gereageerd op de diverse (uitbreidings)mogelijkheden die binnen het project mogelijk zijn. De eerste inschrijfformulieren zijn al ingeleverd. Heeft u ook 

Continue Reading →

Start verkoop

Vandaag, 1 oktober 2016 start de verkoop van “Gouds Wonen”, 15 betaalbare woningen in de wijk “Korte Akkeren” in Gouda. Het project omvat woningen in verschillende types. De woningen zijn een ontwerp van MIII architecten uit Rijswijk. Start bouw wordt verwacht in het voorjaar van 2017. Snel aanmelden?