Kijkmiddag op de bouwplaats

Zoals we in ons 2e infobulletin hebben aangegeven willen wij u graag uitnodigen voor een eerste kijkmiddag op de bouwplaats.

In verband met uw veiligheid, maar ook gezien de verantwoordelijkheid van de aannemer, is het van groot belang u te wijzen op de bijgevoegde veiligheidsinstructies.
Het is niet aan te bevelen om de bouw te betreden met kleine kinderen en verzoeken wij uw kleding en schoeisel hierop aan te passen. Het kan zijn dat vanwege veiligheidsredenen sommige delen van het bouwterrein of sommige woningen niet toegankelijk zijn. Het bouwterrein kan (vooral bij slecht weer) minder goed toegankelijk of modderig zijn. Het is niet toegestaan om steigers en/of ladders te betreden. U dient ten allen tijden de (veiligheids-) instructies van de medewerkers van Aannemersbedrijf Batenburg BV op te volgen. Zie ook de als bijlage toegevoegde bouwplaatsregels.

U bent van harte welkom op dinsdag 21 november 2017 van 15.00 tot 16.30 uur. We verzamelen bij de ingang van de bouwplaats en na een korte toelichting lopen we gezamenlijk de bouwplaats op.