Infobulletin 2

Hierbij bieden wij u het tweede infobulletin aan, waarin wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en vorderingen van het project. Wij informeren u over de stand van zaken op de bouwplaats en er komen in dit infobulletin over verschillende ontwerpen aan bod die voor u van belang kunnen zijn. Wij wensen u veel lees plezier.

Stand van het werk:

Het heiwerk is inmiddels afgerond en na de zomervakantie zijn wij gestart met het maken van de fundering en het leggen van de begane grondvloerplaten (ribcasette vloeren).
Hiermee volgen wij nog steeds de planning zoals u is verteld op de kopersinformatieavond.
De volgende bouwfase is het casco (dragende wanden en vloeren) van uw woning maken.
Dit verwachten wij in november gereed te hebben.
Aansluitend zal de gevelsluiting (plaatsen van de gevels en buitenkozijnen) en plaatsen van de dak elementen plaatsvinden. Nadat de dakkappen zijn aangebracht, zullen we de woning wind- en winterdicht maken. Aansluitend zal de afbouw van de woning plaatsvinden. Tijdens de fase ‘afbouw’ zullen de afwerkvloeren en binnenwanden worden geplaatst.
Vervolgens zullen de installaties worden aangebracht. De sanitaire ruimten worden voorzien van het tegelwerk en de sanitaire toestellen.
Als laatste worden de plafonds gespoten (aanbrengen van het structuurspuitwerk) en de inst allaties afgemonteerd.
Lees hier verder